[section label=”מה הם תחומי העניין שלנו?”] [row label=”מה הם תחומי העניין שלנו?”] [col span__sm=”12″ bg_color=”rgb(68, 96, 132)”]

מה הם תחומי העניין שלנו?

[/col] [col span__sm=”12″ align=”center”]

חברי הפורום פועלים במרחב הציבורי בנושאים הקשורים להגברת ההרתעה של מחבלים פוטנציאלים.

ובהם:

  • עצירת הפיתויים והתמורות של הרשות הפלסטינית לרצח אזרחים ישראלים
  • הוקעה ציבורית של הלגיטימציה של פעילויות הטרור
  • החמרת הענישה ותנאי המעצר של מחבלים
[/col] [/row] [row label=”מהם מקורות התקציב ומה ההוצאות של הפורום?”] [col span__sm=”12″ bg_color=”rgb(68, 96, 132)”]

מהם מקורות התקציב ומה ההוצאות של הפורום?

[/col] [col span__sm=”12″ align=”center”]

הפורום נתמך מדמי חבר של חברי העמותה ומתרומות

כל פעילי הפורום עובדים בהתנדבות ולפיכך התקציב מיועד לפרויקטים המשרתים את מטרות הפורום.

[/col] [/row] [row label=”מה הם דרכי הפעולה של הפורום?”] [col span__sm=”12″ bg_color=”rgb(68, 96, 132)”]

מה הם דרכי הפעולה של הפורום?

[/col] [col span__sm=”12″ align=”center”]

בהתאם לנושאים שאתם אנחנו מתמודדים אנחנו בין השאר:

מפגינים ומביאים את קולנו לאמצעי התקשורת

ניצבים בבתי משפט בהם מתקיימים משפטים של מחבלים ובדיוני בג”צ בנושאים הקשורים להרתעה של מחבלים ובני משפחותיהם

מופיעים בדיונים של וועדות הכנסת

פועלים לידע ולשכנע של אנשי ציבור ובעלי השפעה.

[/col] [/row] [row label=”נושאים בהם פעל הפורום”] [col span__sm=”12″ bg_color=”#446084″]

נושאים בהם פעל הפורום

[/col] [col span__sm=”12″ align=”center”]

קיזוז כספים שהרשות הפלסטינית מעבירה למחבלים ובני משפחותיהם מהסכום שמדינת ישראל מעבירה לרשות.

המדובר בכספים שהתבררו כגורם מפתה משמעותי במספר רב של מעשי טרור. הפורום תמך ביוזמה של חברי הכנסת שטרן ודיכטר מול ניסיונות למנוע או לסרס את החוק. 

לצערנו, מאז חוקק החוק אנחנו רואים ניסיונות של הממשלה לעקוף אותו ןלהעביר לרשות את סכומי הכסף שהיו אמורים להיות מקוזזים. זאת למרות ההצהרה של הרשות הפלסטינית שהיא לא תפסיק את מתן המשכורות למחבלים. דבר העולה בד בבד עם פעילויות החינוך של הרשות הקוראת לבני הנוער לראות במחבלים גיבורים ודמויות להערצה וחיקוי.

דרישות להפסקת הפינוק של מחבלים בכלא. 

חברי הפורום הפגינו נגד התנאים המשופרים של מחבלים בבתי הכלא. זאת לאור פרסומים על תנאים מפליגים שקיבלו המחבלים ובהם לימודים, קנטינה עשירה וביקורי משפחות.

מחאה על צמצום אמצעי ההרתעה באמצעות הריסת בתי מחבלים. 

למרות שמומחים קבעו בצורה ברורה שאמצעים אלו מנעו ממחבלים לבצע פעילויות טרור ( אם מרצונם לא לפגוע במשפחותיהם אם במקרים בהם המשפחות עצרו אותם) בית המשפט העליון מצמצם את ההיקף של ההריסה לממדים ההופכים את מעשה הענישה הזאת למגוחך.

הפגנה כנגד נתינת מענק מכספי מפעל הפיס לסרט המאדיר את שמה של עורכת דין צמל.

וועדה הממונה על חלוקת כספים שמקורם ממפעל הפיס ביקשה להעניק סכום של 15000 המיועד לקדם קבלת פרס בין לאומי לסרט המתאר את פעילותה של עורכת דין צמל. עורכת הדין צמל מופיעה בבתי משפט ומגינה על מחבלים. היא אינה מסתפקת בייצוג מקצועי אלא מזדהה עם מעשי המחבלים. סברנו שלא יתכן שכספי ציבור המיועדים לקדם תרבות יוקדשו לפאר את מי שתומכת בחוסר תרבותיות ואנושיות. הפגנו ואף גרמנו לאלפי אנשים לבטל את המינוי. התוצאה הייתה החלטה של הנהלת הפייס לבטל את ההקצבה. 

מחאה כנגד התוכנית להקים ממשלה הנתמכת בקולות הרשימה הערבית המשותפת

חברים ברשימה הערבית המשותפת הביעו בפורומים שונים “הבנה” וחוסר מוכנות לגנות פגיעה בחיילים ובאזרחים ישראליים. יש עדויות מצולמות על קריאה ל”התנגדות” – שם מכובס לטרור וכן הערצה של מחבל שרצח בצורה אכזרית ילד ישראלי.

משהתברר שיש כוונה להקים קואליציה המתבססת על תמיכה של הרשימה המשותפת החל הפורום במסע מחאה והסברה שהגיע לשיאו בהקמת אוהל מחאה ליד בית הנשיא. במקביל חברים מהפורום פנו לחברי כנסת מהקואליציה המתגבשת במטרה לשכנע אותם להתנגד למהלך המביש הזה.

על מנת להדגים מקצת מהמשמעות של קואליציה המבוססת על הרשימה המשותפת- במהלך ההכנות להקמת הממשלה ניתן תפקיד יו”ר וועדת העבודה והרווחה לחברת הרשימה המשותפת. וועדה זו אמורה לדון בתנאים של נפגעי טרור. נראה לנו כדבר בלתי סביר שנפגעי טרור יעמדו מול מי שרואה בטרור כפעולה לגיטימית לבקש הבנה וסיוע. בנוסף וועדה זו אמורה לדון בקיצוץ תנאים של בני משפחות מחבלים ישראליים וברור שוועדה כזאת לא תסייע בעניין.

[/col] [/row] [/section]