ממשלת ישראל מתעלמת מהחוק על מנת לרצות את הרשות הפלסטינית

הרשות הפלסטינית משלמת משכורות למחבלים ובני משפחותיהם וכן תשלומים למשפחות מחבלים שנהרגו בעת הפיגוע. התגמולים הכספיים הללו מהווים גורם משמעותי בהחלטה של צעירים פלסטינים לבצע פיגוע – הבטחת הבסיס הכלכלי של המשפחות שלהם, בעיקר כאשר יש מצוקה כלכלית בבית המשפחה.

התשלומים הללו הינם גם חלק מהמצג השקרי של הרשות הפלסטינית המציגה את עצמה כגורם המתנער מהטרור וחותר לפתרון בדרכי שלום בעוד שהיא מחנכת, מעודדת ומתגמלת רצח של ישראלים. 

במרץ 2016 נרצח אזרח אמריקאי בשם טיילור פורס בחוף הים ביפו על ידי מחבל פלסטיני. אביו של הנרצח הזדעזע לשמוע שרוצח בנו מקבל משכורת מהרשות הפלסטינית המקבלת סיוע ממשלת ארצות הברית. הוא פעל לחקיקת חוק, שנקרא על שם בנו, הקובע שממשלת ארצות הברית לא תעניק סיוע כספי לרשות הפלסטינית כל עוד היא משלמת את המשכורות למחבלים.

ביוזמה של חברי הכנסת אליעזר שטרן ואבי דיכטר, ולמרות התנגדות של גורמי ביטחון ישראליים, חוקק בישראל חוק הקובע כי בסוף כל שנה יביא שר הביטחון לקבינט המדיני-בטחוני פירוט של הכספים שהרשות הפלסטינית שילמה למחבלים ולבני משפחותיהם ובאישור הקבינט הממשלה תקפיא כל חודש 1/12 מהסכום מתוך התשלומים שהיא מעבירה לרשות הפלסטינית. יש לציין כי הכנסת לא קיבלה את הדרישה של הממשלה לתת לה שיקול דעת האם ליישם את החוק.

עד היום לא התכנס הקבינט הבטחוני מדיני לאשר את הקיזוז לשנת 2019 וזאת למרות ששר הביטחון הגיש את פירוט הכספים שהרשות הוציאה על משכורות המחבלים. בכך ממשלת ישראל עוברת על החוק ומסייעת לטענת הרשות הפלסטינית ללגיטימיות של תגמול רצח של ישראלים.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *