Victory: The process of demolishing the terrorists’ houses will be shortened!

לאחרונה היינו עדים לתופעה מטורפת: במקום להרוס את בתי המחבלים – המדינה הורסת את ההתיישבות הצעירה.

לפני כשבוע התנהל דיון בבית המשפט העליון על להריסת ביתו המחבל שרצח את אליהו קיי הי”ד. הגענו לקראת הדיון כדי לתמוך במשפחת קיי, לחשוף את פרצופם של מי שמגן על משפחת המחבל ולהיאבק בהם בכל דרך אפשרית.

לאחר הלחץ הציבורי שהפעלנו יחד עם תנועת אם תרצו, החליט השופט נועם סולברג להימנע מהוצאת צוי הקפאה להריסת בתי מחבלים, מה שיזרז את ההליך המשפטי של ההריסות.

 

הריסת בתי מחבלים הוכחה כמועילה ביצירת הרתעה והיא אחד מצעדי הענישה החשובים ביותר, במיוחד כשהיא מזורזת. מדובר באחד הצעדים החשובים בחבילת ההרתעה שפורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות מקדם כדי להילחם בטרור ולמנוע את הרצח הבא.

נמשיך לקדם את צמצום זמני ההליך המשפטי ואת דחיית העתירות שחוזרות על עצמן ללא בסיס משפטי. זה יציל חיים!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *